Thursday, 24 November 2016

Secondary school students can decide how to transform their schools with Escoles Sostenibles..

Conèixer el projecte Tinguem Cura del Planeta, un procés que ofereix un marc de treball perquè l'alumnat de secundària decideixi les accions que transformen el centre i l'entorn. La proposta permet dotar d’eines per diagnosticar l’estat del centre, planificar les accions que volem dur a terme per transformar-lo i dur-les a terme, implicar tota la comunitat educativa i comunicar els resultats...

Aquest procés és simultani a escala mundial amb altres centres i, per tant, es realitzen trobades d'intercanvi entre joves a escala catalana, estatal, europea i internacional. Aquestes conferències són un punt rellevant de motivació per a l'alumnat i de millora de la qualitat de les propostes.

Per tal de facilitar el seguiment del procés, s'ha establert una proposta dels passos que cal seguir, en la qual es detallen un seguit d'objectius i fites que s'han d'aconseguir per a cadascun dels tres cursos. Podeu trobar més informació aquí. També disposeu del vídeo resum del procés.

No comments:

Post a comment