Friday, 5 December 2014

TREBALL EXPERIMENTAL BIOLOGIA 2n BATXILLERAT: BIOMOLÈCULES I METABOLISME

1-   Què creus que té més sucre la Coca-Cola, Coca-Cola 0%, Coca-Cola light?


Utilitzant una tècnica de difracció de la llum , els alumnes han pogut determinar quin tipus de Coca-Cola té més sucre: “la normal”

Què conté la llet? És veritat que és un aliment tan complet?
Després d’analitzar tant la seva fracció sòlida com la líquida s’ha pogut determinar que efectivament té tot tipus de biomolècules orgàniques i inorgàniques: glúcids, lípids,proteïnes, aigua i sals minerals.

Hi  ha organismes que per obtenir energia utilitzen la fermentació. Aquesta reacció fa molt temps que es coneix perquè a partir d’ ella es poden obtenir tota una sèrie de productes de gran interès com el vinagre , el vi , la cervesa , la xocolata, el iogurt , el formatge , el pa , etc . Podem observar com es fermenta el raïm al nostre laboratori?


Doncs la resposta és sí , mireu com estan alguns dels globus, a punt de rebentar. Això és degut a que com a producte de la fermentació també es forma CO₂.


-   Les reaccions químiques en el organismes vius estan regulades pels enzims (els enzims són de naturalesa proteica) . La catalasa és un enzim que descompon el peròxid d’hidrogen (que és molt tòxic per les cèl·lules) en aigua i oxigen.
Vols veure què passa quan la catalasa reacciona amb el peròxid que es genera  en els teixits com a conseqüència de la respiració cel·lular?
Es conserven millor els aliments a la nevera que a temperatura ambient?


L’Amisha  Bhojwani està treballant per respondre aquesta pregunta de forma justificada. Tots sabem que la resposta és  però, per què? Per què es fan malbé els aliments? Què té a veure que estiguin a la nevera o no? Té a veure amb la temperatura? i si és així, per què?
Tan bon punt tingui resultats ens ho explicarà.

No comments:

Post a comment