Friday, 22 November 2013

Finalitza la setmana de pràctiques de biologia i ciències de la Terra i medi ambient


1r DE BATXILLERAT / 1a AVALUACIÓ

Biologia

  • Com són les cèl·lules animals ? i les vegetals?
  • Tècniques per fer preparacions histològiques. Utilització programa Mòtic i Tècniques de fotografia amb microscòpia
  • Observació extensió de sang i grups sanguinis
  • Elaboració de mostres per observar la mitosi cel·lular

Ciències de la Terra i medi ambient

  • El món dels cristalls: Cristal·lització de diferents substàncies
  • Factors que influencien en la mida dels cristalls
  • Propietats dels minerals i classificació dels mateixos.
  • Què ens diuen les roques?

No us perdeu les imatges. Algunes són veritablement fantàstiques!

Crystal structures

Root tip meristem cells undergoing mitosis

More mitosis

Tomato cells with very obvious nuclei.

Thanks to 1st Bach CTMA class and Eulalia Rovira for these fantastic images. 
And just so you appreciate these photos more, it is very difficult to prepare and view cells that are going through varying stages of mitosis.

(For those who don't know, mitosis is a form of cell division where one cell divides into two daughter cells. The most difficult part of the process is the duplication and division of the DNA and chromosomes, which are visible in the cells, (stained purple)).

If you want to know more.....ask a CTMA student!

No comments:

Post a comment