Sunday, 20 April 2014

Un planeta on pot haver-hi vida

Fa uns anys la NASA ve situar en òrbita el satèl·lit KEPLER amb la intenció de fer una cerca sistemàtica de exoplanetes - planetes exteriors al sistema solar - on pogués haver vida. Doncs bé, tot i que ha tingut un problema i ja no pot desenvolupar la seva funció com s'esperava, l'anàlisi de la informació que ha aportat mentre funcionava bé encara està donant resultats interessants. Entre ells, l'exoplaneta més similar a la Terra, el Kepler-186f, que és com de moment s'anomena.

Image Credit: 
NASA Ames

Tant per mida, com per condicions,de moment és un dels millors candidats a tenir vida fora del sistema solar, ja que es troba dins de la zona on es creu que pot haver-hi aigua líquida a la superfície del planeta, els planetes en aquesta zona s'anomenen planetes Rinxols d'or.
Image Credit: 
NASA Ames/SETI Institute/JPL-Caltech
De fet fa molt que l'home imagina vida fora de la Terra, la ciència ficció en va plena. També hi ha gent que assegura haver tingut contacte amb extraterrestres, però de moment no hi ha cap confirmació amb base científica de vida fora de la Terra. On podia estar aquesta vida i com seria ha anat variant a mesura que ha anat progressant l'exploració del sistema solar.

La Lluna va quedar descartada, així que els sel·lenites que van imaginar el Rudolf Erich Raspe al Baró de Munchausen o H.G.Wells al Primer home a la Lluna, entre d'altres, no existeixen. Tampoc els venusians o els marcians, o com a mínim no són prou intel·ligents per envair-nos, per tant la Guerra dels móns queda descartada amb els marcians. Tot i això hi ha algunes llunes dels sistema solar on encara no s'ha descartat la possibilitat que hi hagi vida, encara que sigui en forma unicel·lular

Durant força temps la cerca de vida fora, i dins, del nostre sistema solar es limitava a buscar molècules orgàniques i intentar rebre senyals similars a les que emetem nosaltres a l'espai, per tant la l'astrobiologia - la branca de la ciència que estudia les condicions necessàries per que la vida es desenvolupi i evolucioni amb la intenció d'estudiar la vida fora del nostre planeta - tenia poca informació, però força temps per pensar formes de veure si un planeta pot tenir vida o no, i si hi ha, si és intel·ligent, segons nosaltres, es clar. De fet, des dels anys 60 hi ha una fórmula per calcular la probabilitat que al voltant d'una estrella hi hagi vida intel·ligent, la fórmula de Drake, fórmula on per la majoria de factors encara no es coneix el valor.El satèl·lit KEPLER ha permès ampliar molt la llista de planetes exteriors al sistema solar, i tenir una base on cercar condicions per la vida: estudiar atmosferes, possibilitat d'oceans i fins i tot intentar trobar indicis de ciutats a través de les llums nocturnes, d'igual forma que es poden veure més fàcilment des de l'espai les ciutats a la Terra al costat fosc que al diürn.
Credits: NASA


No comments:

Post a comment