Monday, 5 May 2014

We may have been eating Horse meat for years!!!

L’Alba Southern, alumna de 1r de batxillerat ciències , aquest curs inicia el seu Treball de Recerca i atreta per algunes notícies que parlen de com la indústria alimentària no sempre juga net , ha decidit centrar la recerca en una cadena de  restaurants de menjar ràpid de molt èxit entre la gent jove per tal de comprovar si utilitza carn de vedella per fer les seves hamburgueses.Us preguntareu com podrà aconseguir aquest objectiu . Gràcies a la col·laboració existent entre el nostre centre i el Centre de Regulació Genòmica , aquest estiu podrà portar a terme la part experimental del seu treball als seus laboratoris .L’Alba està impacient per començar el treball de camp. La recollida de mostres serà la primera etapa.Es mostraran participatius o contràriament posaran dificultats a l ´ hora de fer aquest estudi ?Esperem  tenir els resultats després de l’estiu .
No comments:

Post a comment