Tuesday, 6 May 2014

COMITÉ DE BIOÈTICA

Els alumnes de Ciències pel món contemporani  (1r Batxillerat ) han estat analitzant una sèrie de problemàtiques bioètiques a partir de simular el procediment que se segueix quan es presenta la necessitat de consultar un comitè ètic.
Els casos que s’han treballat han generat molta polèmica i els representants del diferents àmbits no ho han tingut fàcil per arribar a un acord.
Com posar-nos d’acord en temes tan complexos?
EUTANÀSIA:  Tenim dret a acabar amb la nostra vida i anar en contra de l´ instint més bàsic de supervivència?
DRET A NEGAR-SE A SOTMETRE´ S A UNA INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA , TRACTAMENTS , VACUNES... : Només quan ens afecti com a  individus  i no quan la decisió pugui afectar a la resta de persones ? Podem decidir pels nostres fills?
MARES DE LLOGUER: Per què en alguns països és legal recórrer a una mare de lloguer i en d’altres no?
CANVI DE SEXE: Podem triar el nostre gènere ? Què ha de determinar el  nostre gènere? Aquest tipus d’intervencions han d’estar cobertes per la seguretat social?
EUGENÈSIA: Com es pot justificar?
TIRANIA DE LA SALUT: Les llars per la tercera edat són comparables als centres penitenciaris en alguns aspectes? Són la millor solució al nostre model social?
BEBÈS A LA CARTA: Té sentit terapèutic?  Podríem acabar sent tots rossos i amb ulls blaus?
PATENTS BIOLÒGIQUES: Es pot patentar un gen ? No hauria de ser patrimoni de la humanitat?
VENDA D’ORGUES: És lícita ? Què provocaria la legalització d’una activitat lucrativa   tan conflictiva?
TRANSGÈNICS: Genera perills reals la manipulació genètica? Estem disposats  a no utilitzar la tecnologia que ja tenim? Posarem límits raonables?
CLONACIÓ HUMANA: Tema tabú?

Si us sentiu atrets per aquest temes us recomanem algunes pel·lícules prou interessants per iniciar activitats de debat.


No comments:

Post a comment