Monday, 23 December 2013

Unitats de mesura

Quan es fa referència a quantitats el número ha d'anar acompanyat per la unitat, no és el mateix 2kg de carn que 2g de carn o que 2 lliures de carn. A més s'intenta que la unitat sigui adequada, poques vegades veurem la velocitat d'un vehicle en mil·límetres per setmana, tot i que seria possible. En aquest article: Make Physics More Enjoyable  fan un repàs a algunes combinacions curioses, com per exemple que un microsegle és aproximadament el que dura una classe, o que hi ha algú que ha intentat fer un sistema d'unitats on totes les unitats comencen per F.

No comments:

Post a comment