Thursday, 30 January 2014

Imatges per satèl·lit

L'estació espacial internacional (ISS) orbita la Terra a uns 425km d'alçada i entre altres coses, grava el que té sota. En aquest cas ha gravat l'erupció d'un volcà. A banda d'obtenir imatges espectaculars, també fan ciència. A la pàgina de la missió podeu trobar més informació.


No comments:

Post a comment